Gold


janerikpaul 20 Shared, 1 Reviewed

Kana Garasjebryggeri

janerikpaul - 26 May 2017 - 3:01 pm
janerikpaul shared the recipe batch 41 Pale ale
janerikpaul - 31 March 2017 - 3:20 pm
janerikpaul - 19 December 2016 - 2:22 am
janerikpaul shared the recipe batch 36 Pale ale
janerikpaul - 19 December 2016 - 2:21 am
janerikpaul - 17 August 2016 - 10:32 am
janerikpaul shared the recipe batch 34 IPA krana
janerikpaul - 9 April 2016 - 3:39 pm
janerikpaul shared the recipe batch 32 Pale ale
janerikpaul - 2 March 2016 - 2:22 pm
janerikpaul - 26 February 2016 - 9:40 am
janerikpaul - 24 February 2016 - 1:53 pm
janerikpaul - 24 February 2016 - 1:53 pm
janerikpaul - 9 February 2016 - 11:49 am
janerikpaul shared the recipe batch 28 Pils 50l
janerikpaul - 17 September 2015 - 2:08 am
janerikpaul - 17 September 2015 - 2:04 am
janerikpaul shared the recipe batch 26 IPA krana
janerikpaul - 17 September 2015 - 12:29 am
janerikpaul - 7 July 2015 - 1:55 pm
janerikpaul shared the recipe KRANA Lager
janerikpaul - 7 June 2015 - 11:26 am
janerikpaul shared the recipe Jule Kveld
janerikpaul - 22 April 2015 - 2:04 am
janerikpaul - 22 April 2015 - 2:03 am
janerikpaul - 5 April 2015 - 9:34 am
janerikpaul reviewed the recipe batch 20 Blonde 50l
janerikpaul - 5 April 2015 - 9:33 am
janerikpaul - 11 March 2015 - 1:35 am