B9: Bällsta Biscuit Roller - Nov ’17

All Grain Recipe

Submitted By: robgal (Shared)
Members can download and share recipes

Batch Size: 3.04 galStyle: American Amber Ale (6B)
Boil Size: 4.21 galStyle Guide: BJCP 1999
Color: 13.1 SRMEquipment: Orange cooler (Satslakning)
Bitterness: 79.1 IBUsBoil Time: 60 min
Est OG: 1.064 (15.6° P)Mash Profile: Single Infusion, Medium Body, Batch Sparge
Est FG: 1.016 SG (4.0° P)Fermentation: Ale, Single Stage
ABV: 6.3%Taste Rating: 30.0

Ingredients
Amount Name Type #
2.51 gal Vallentuna 2016-12-05 saltad 1.1 ratio Water 1
1.50 g Calcium Chloride (Mash 60 min) Misc 2
1.00 g Gypsum (Calcium Sulfate) (Mash 60 min) Misc 3
6 lbs 9.82 oz Pale Malt, Maris Otter (4.0 SRM) Grain 4
10.58 oz Amber (Crisp) (27.5 SRM) Grain 5
10.58 oz Caramel Munich 60L (Briess) (60.0 SRM) Grain 6
0.35 oz Simcoe [13.4%] - Boil 60 min Hops 7
1.00 g Protafloc (Boil 15 min) Misc 8
1.00 g Yeast Nutrient (Boil 15 min) Misc 9
0.88 oz Chinook [11.8%] - Boil 10 min Hops 10
0.88 oz Simcoe [13.4%] - Boil 10 min Hops 11
1.06 oz Chinook [11.8%] - Steep 5 min Hops 12
1.06 oz Simcoe [13.4%] - Steep 5 min Hops 13
1 pkgs Safale American (DCL/Fermentis #US-05) Yeast 14
0.88 oz Chinook [13.0%] - Dry Hop 3 days Hops 15

Notes

Denna bryggning testar stilen Amber ale + att torrhumla varmt i fat med kottar. Bryggning 25/11 - ca 68 grader i mäsk, rörde om vid phmätning. Lite oklar Ph men ligger nog mellan 5.5-5.2. La i 3 ml mjölksyra. 66 grader vid utmäsk, tappat ca 2, Ph ligger bra vid utmäsk. Kanske lite låg. 1,5 ml mjölksyra i 15 l lakvatten. 75 grader. Exakt 4.3 l lakvatten i första rundan. 10 l i andra. Fick ihop knappt 15,5 l vört. KANSKE FÖR LÅG TEMP PÅ LAKVATTEN VILKET PÅVERKAT EFFEKTIVITET? Skummade inte av. Ingen hopstand, kylning direkt på nollan. Burk för rehydrering fick kyla ned sig under kok. I med jästen vid kylstart. Rör om efter 15 min. Låt stå medan silning. 13 l i hink, OG ca 1.055 Primärjäsning i bastu på 17 grader i rummet. 26/11 - jäsröret bubblar i 17 grader 29/11 - flyttat ut jäshink till 20 grader 07/12 - Fatning. FG ca 1.012. Humlefilter med 20g kottar (headspace och inte så packat) + tandtråd. [Ett Humlefilter rymmer ca 25-30g kottar] trycksatt till 2 bar (2.4 kolsyreenheter) i rumstemp för torrhumling i hög temp. 10/12 - plocka ut filter och kolsyresättning 0.8 bar på 5 grader. Dålig arom och gräsigt av kottar? 16/12 - Flaskning och smakar som en bra Amber/Red ale. Lite arom trots torrhumling i rumstemp, kan bero på chinook är anonym. Amber malten finns för mycket i bakgrunden - förbättring mindre Amber, mer caramunich, annan karamellmalt eller basmalt. Inga felsmaker. Har hinkabilitet men kanske för söt. Renjäst. Krämigt off-White skum 5/1 - fortfarande väldigt god. Fint skum, klar och god smak. Inte oxiderad.